Graskuil - Baal

Article number: 70030

Product content

Graskuil is samen met snijmais het meest gangbare ruwvoer dat aan herkauwers gevoerd wordt. De verpakking is in balen zonder verlies van voederwaarde.

General content

Bevat zowel eiwit als energie en is ook een structuurbron. Onmisbaar in elke melkvee en jongvee rantsoen. Graskuil wordt verpakt grote balen.

Storage and expiration

  • Bij correcte opslag en intact plastic, bij voorkeur te gebruiken tot minimaal 6 maanden na leverdatum (zie datum leverbon).

Product specifications (g/kg ds)

Graskuil - Baal
1 april 2023 CVB-tabel 2022

De voederwaardegegevens zijn gemiddelde CVB-waarden voor een juiste waardering en rantsoenberekening is partijanalyse noodzakelijk.

Deze productfolder bevat wettelijk verplichte vermeldingen en dient tevens als begeleidingsdocument bij een afgeleverde vracht beschouwd te worden. Dit product is GMP+ - FSA geborgd.