Raap-/koolzaad

Article number: 13660

Product content

Raap-/koolzaad zijn zaden van verschillende koolzaadsoorten. De nieuwe varianten koolzaad (00 varianten) bevatten geen glucosinolaten en mosterdolie.

General content

Botanische zuiverheidsgraad minimaal 94%.

Storage and expiration

  • Losgestort op een schone harde ondergrond of in een silo.
  • Droog bewaren, hoge temperatuur, direct zonlicht en condensvorming vermijden.
  • Bij voorkeur te gebruiken tot 6 maanden na leverdatum (zie datum leverbon).

Product specifications (g/kg ds)

Raap-/koolzaad
1 april 2023 CVB-tabel 2022

De informatie op deze productmatrix valt binnen de in de EU verordening EG nr.767/2009 gestelde eisen.

Deze productfolder bevat wettelijk verplichte vermeldingen en dient tevens als begeleidingsdocument bij een afgeleverde vracht beschouwd te worden. Dit product is GMP+ - FSA geborgd.