E 13631 raapzaadschrootmeel 2024 01 31 095251 gdnx 2024 02 14 092030 fpot 2024 02 22 152918 rqgl 2024 03 07 130038 mhzp - CirQlar Deutschland

Raapschrootmeel

Article number: 13631

Product content

Raapschrootmeel is de gemalen variant van Raapschroot 00 en het restproduct van de extractie van olie uit koolzaad. De gebruikte varianten zijn geselecteerd op afwezigheid van glucosinolaten en mosterdolie. Dit heeft een positief effect op de smaak. Bij raapschroot is de extractie van olie met behulp van ether gebeurd. Daardoor blijft er minder restant vet achter dan bij raapzaadschilfers (mechanisch persen).

General content

Raapschrootmeel is een eiwitrijk product met een relatief hoog aandeel ruwe celstof. Voor rundvee bevat het naast in de pens afbreekbaar eiwit ook een hoog aandeel pensbestendig eiwit. Het fosfor gehalte is relatief hoog. Het is het een goedkoper alternatief voor sojaschroot.

Storage and expiration

  • Losgestort op een schone harde ondergrond of in een silo.
  • Droog bewaren, hoge temperatuur, direct zonlicht en condensvorming vermijden.
  • Bij voorkeur te gebruiken tot 6 maanden na leverdatum (zie datum leverbon).

Product specifications (g/kg ds)

Raapschrootmeel
1 april 2023 CVB-tabel 2022

De informatie op deze productmatrix valt binnen de in de EU verordening EG nr.767/2009 gestelde eisen.

Deze productfolder bevat wettelijk verplichte vermeldingen en dient tevens als begeleidingsdocument bij een afgeleverde vracht beschouwd te worden. Dit product is GMP+ - FSA geborgd.