Robiscomeel

Article number: 17271

Product content

Robiscomeel is een gedroogd mengsel van hoogwaardige bakkerijproducten, zoetwaren, koeken, graan- en aardappelzetmeel.

General content

Het zetmeel in Robiscomeel is door het bakproces goed ontsloten. Daardoor is Robiscomeel ook geschikt voor jonge dieren. Naast goed ontsloten zetmeel bevat het ook vooral suiker en in mindere mate vet, waardoor Robiscomeel een hoge energie inhoud heeft.

Storage and expiration

  • Losgestort of in silo, droog bewaren.
  • Bij voorkeur te gebruiken tot 3 maanden na leverdatum (zie datum leverbon).

Product specifications (g/kg ds)

Robiscomeel
1 april 2023 CVB-tabel 2022

De informatie op deze productmatrix valt binnen de in de EU verordening EG nr.767/2009 gestelde eisen.

Deze productfolder bevat wettelijk verplichte vermeldingen en dient tevens als begeleidingsdocument bij een afgeleverde vracht beschouwd te worden. Dit product is GMP+ - FSA geborgd.