Schokowaffelmehl

Article number: 19666

Product content

Schokowaffelmehl is een zeer smakelijk, lichtverteerbaar en energierijk product. Schokowaffelmehl is een resstroom afkomstig uit de productie van (chocolade)wafels en chocolade uit de bakkerij- en zoetwarenindustrie in Duitsland.

General content

Het zetmeel in Schokowaffelmehl is door het bakproces goed ontsloten. Daardoor is Schokowaffelmehl ook geschikt voor jonge dieren. Naast goed ontsloten zetmeel bevat het ook vooral suiker en in mindere mate vet, waardoor Schokowaffelmehl een hoge energie inhoud heeft.

Storage and expiration

  • Losgestort of geblazen in silo.
  • Droog bewaren. Er is kans op plakken van het product en daardoor ophoping in de silo.
  • Bij voorkeur te gebruiken tot 3 maanden na leverdatum (zie datum leverbon).

Product specifications (g/kg ds)

Schokowaffelmehl
1 april 2023 CVB-tabel 2022

De informatie op deze productmatrix valt binnen de in de EU verordening EG nr.767/2009 gestelde eisen.

Deze productfolder bevat wettelijk verplichte vermeldingen en dient tevens als begeleidingsdocument bij een afgeleverde vracht beschouwd te worden. Dit product is GMP+ - FSA geborgd.