Soyaschr HP best HT

Article number: 13856

Product content

Soyaschroot bestendig HT ontstaat doordat het product is verwarmd. Door de verwarming gaat het eiwit binden aan de suikers die aanwezig zijn in het product soyaschroot Arg/Holl 48,5 ProFat. Dit is de Maillard reactie die hierbij optreedt. Soyaschroot HP bestendig HT is afkomstig van GMO geteelde soyabonen.

General content

Soyaschroot Bestendig is een zeer eiwitrijk voedermiddel waarvan de aminozuren in het aanwezige eiwit ook voor een heel groot gedeelte beschikbaar komen in de darm en van daaruit opgenomen worden in het bloed. Door de grote hoeveelheid darmverteerbaar eiwit in het product is de relatieve voederwaardeprijs vaak erg gunstig.

Storage and expiration

  • Opslaan in een schone droge silo, waarbij condensvorming vermeden moet worden.
  • Bij los storten zorgen voor een harde, schone en droge en overdekte ondergrond.
  • Bij voorkeur te gebruiken tot 3 maanden na leverdatum (zie datum leverbon).

Product specifications (g/kg ds)

Soyaschr HP best HT
1 oktober 2023 CVB-tabel 2022

De informatie op deze productmatrix valt binnen de in de EU verordening EG nr.767/2009 gestelde eisen.

Deze productfolder bevat wettelijk verplichte vermeldingen en dient tevens als begeleidingsdocument bij een afgeleverde vracht beschouwd te worden. Dit product is GMP+ - FSA geborgd.