V 72710 soyfeed 2024 01 31 100321 hfnf 2024 02 14 092426 obga 2024 02 22 153245 jdjs 2024 03 07 131251 dmot - CirQlar Deutschland

Soyfeed Biologisch

Article number: 72711

Product content

Soyfeed Biologisch wordt verhandeld via Reudink. 

Soyfeed ontstaat bij de verwerking van sojabonen tot verschillende voedingsdranken voor menselijke consumptie. De biologisch geteelde sojabonen worden ontdaan van hun hullen en geweekt en verhit. Hierdoor ontstaat de ruwe sojamelk. De overblijvende pasta aangevuld met een deel van het vocht is de Soyfeed. Dit product is van gecertificeerde Biologische oorsprong (NL-Bio-01).

General content

Soyfeed is net als soja een eiwitrijk voedermiddel. Het is een vloeibaar, viskeus product en goed verpompbaar met een verdringerpomp.

Storage and expiration

  • Opslag in een gladde silo of bunker.
  • De opslag 1 a 2 maal per jaar reinigen.
  • Regelmatig roeren of rondpompen om uitzakken te voorkomen, in ieder geval de eerste uren na ontvangst en vlak voor indoseren.
  • Om de viscositeit wat te verlagen en de verwerkbaarheid te verbeteren kunnen enzymen toegevoegd worden.
  • Bij voorkeur te gebruiken tot 6 weken na de leverdatum (zie datum afleverbon).

Product specifications (g/kg ds)

Soyfeed Biologisch
1 oktober 2023 Gemiddelde waarden obv analyses.

De informatie op deze productmatrix valt binnen de in de EU verordening EG nr.767/2009 gestelde eisen.

Deze productfolder bevat wettelijk verplichte vermeldingen en dient tevens als begeleidingsdocument bij een afgeleverde vracht beschouwd te worden. Dit product is GMP+ - FSA geborgd.