E 11410 tarwe 2024 01 31 094928 pjhn 2024 02 14 092435 oema 2024 02 22 153253 fjtl 2024 03 07 125658 mkek - CirQlar Deutschland

Tarwe

Article number: 11410

Product content

Tarwe is een veel voorkomend graan dat over de hele wereld geteeld wordt. De betere kwaliteit wordt gebruikt als baktarwe. Tarwe moet voor een goed vertering bewerkt (gemalen, geplet) worden; de vertering is per diersoort afhankelijk van de aard en kwaliteit van deze bewerking. Voertarwe wordt meestal als zodanig verbouwd of is baktarwe die niet aan de strenge specificaties voor het bakken van brood voldoet. Voertarwe is niet gereinigd, bevat max. 2% bijmenging, 72/73 kg/hl.

General content

Tarwe is een energierijk product dat veel zetmeel bevat. Het eiwit- en lysinegehalte is echter laag. Het verteerd ten opzichte van de andere graansoorten relatief snel. Naarmate het bewerkte product fijner is wordt de verteringssnelheid groter.

Storage and expiration

  • Tarwe kan in een silo of los gestort geleverd worden.
  • Zorg bij los storten voor een verharde en schone ondergrond.
  • Droog en niet in direct zonlicht opslaan.
  • Condensvorming moet worden voorkomen.
  • Het vochtgehalte mag max. 16% zijn om tarwe zonder kwaliteitsverlies langdurig te kunnen bewaren.
  • Bij voorkeur te gebruiken tot 3 maanden na leverdatum (zie datum leverbon).

Product specifications (g/kg ds)

Tarwe
1 april 2023 CVB-tabel 2022

De informatie op deze productmatrix valt binnen de in de EU verordening EG nr.767/2009 gestelde eisen.

Deze productfolder bevat wettelijk verplichte vermeldingen en dient tevens als begeleidingsdocument bij een afgeleverde vracht beschouwd te worden. Dit product is GMP+ - FSA geborgd.