E 11419 geschoonde tarwe 2024 01 31 094934 galv 2024 02 14 092450 jayy 2024 02 22 153307 tymk 2024 03 07 125703 ppip - CirQlar Deutschland

Tarwe geschoond

Article number: 11419

Product content

Tarwe geschoond is een veel voorkomend graan dat over de hele wereld geteeld wordt. De betere kwaliteit wordt gebruikt als baktarwe. Bij varkens en herkauwers moet tarwe voor een goede vertering bewerkt (gemalen, geplet) worden; bij pluimvee kan hele tarwe gevoerd worden. Geschoonde voertarwe bevat max. 0,5% bijmenging, 72/73 kg/hl en is vrij van grove delen en van kaf en stof. Voertarwe wordt meestal als zodanig verbouwd of is baktarwe die niet aan de strenge specificaties voor het bakken van brood voldoet.

General content

Tarwe is een energierijk product dat veel zetmeel bevat. Het verteerd ten opzichte van de andere graansoorten relatief snel. Naarmate het bewerkte product fijner is wordt de verteringssnelheid groter.

Storage and expiration

  • Tarwe Geschoond kan in een silo of los gestort geleverd worden.
  • Zorg bij los storten voor een verharde en schone ondergrond.
  • Droog en niet in direct zonlicht opslaan.
  • Condensvorming moet worden voorkomen.
  • Het vochtgehalte mag max. 16% zijn om tarwe zonder kwaliteitsverlies langdurig te kunnen bewaren.
  • Bij voorkeur te gebruiken tot 3 maanden na leverdatum (zie datum leverbon).

Product specifications (g/kg ds)

Tarwe geschoond
1 april 2023 CVB-tabel 2022

De informatie op deze productmatrix valt binnen de in de EU verordening EG nr.767/2009 gestelde eisen.

Deze productfolder bevat wettelijk verplichte vermeldingen en dient tevens als begeleidingsdocument bij een afgeleverde vracht beschouwd te worden. Dit product is GMP+ - FSA geborgd.