R 70405 tarwestro GB 2024 01 31 095945 qzso 2024 02 14 092543 bgwk 2024 02 22 153353 uiju 2024 03 07 130751 mnoy - CirQlar Deutschland

Tarwestro GB Gesneden

Article number: 70406

Product content

Stro is een restproduct van de graanteelt. Na oogsten van het graan wordt het stro op het land gedroogd en in balen geperst. Soms wordt het stro tijdens het persen gesneden. Gerstestro is populairder om te voeren dan tarwestro hoewel er geen noemenswaardig verschil in voedingswaarde zit en zeker bij gemengd voeren ook niet in opname.

General content

Stro is een voedermiddel dat veel ruwe celstof bevat maar weinig energie, eiwit en mineralen. Het wordt gebruikt als structuurbron bij melkvee en als energiearm ruwvoer bij droge koeien en jongvee. Het lage gehalte aan natrium en kalium is bij droge koeien een voordeel ten opzichte van voordroogkuil.

Storage and expiration

  • Schoon en droog opslaan in een loods.
  • Bij voorkeur te gebruiken tot 12 maanden na leverdatum (zie datum leverbon).

Product specifications (g/kg ds)

Tarwestro GB Gesneden
1 april 2023 CVB-tabel 2022

De informatie op deze productmatrix valt binnen de in de EU verordening EG nr.767/2009 gestelde eisen.

Deze productfolder bevat wettelijk verplichte vermeldingen en dient tevens als begeleidingsdocument bij een afgeleverde vracht beschouwd te worden. Dit product is GMP+ - FSA geborgd.