Veldbonen gemalen RE 26

Article number: 11748

Product content

Veldbonen gemalen bevatten zowel veel eiwit als energie; vooral uit zetmeel. De herkomst van het product is altijd EU-28 waardoor het toepasbaar is in het AH/Aware concept.

General content

Veldbonen gemalen leveren naast veel eiwit ook veel zetmeel in het rantsoen.

Storage and expiration

  • Droog opslaan en condensvorming voorkomen.
  • Bij voorkeur te gebruiken tot 3 maanden na leverdatum (zie datum leverbon).

Product specifications (g/kg ds)

Veldbonen gemalen RE 26
1 april 2023 CVB-tabel 2022

De informatie op deze productmatrix valt binnen de in de EU verordening EG nr.767/2009 gestelde eisen.

Deze productfolder bevat wettelijk verplichte vermeldingen en dient tevens als begeleidingsdocument bij een afgeleverde vracht beschouwd te worden. Dit product is GMP+ - FSA geborgd.