V 72412 Zuivel Plus 2024 01 31 100158 cbnv 2024 02 14 092731 nrqn 2024 02 22 153525 guma 2024 03 07 131059 ewfv - CirQlar Deutschland

ZuivelPlus

Article number: 72412

Product content

ZuivelPlus bevat uitstekend verteerbare energie en eiwit. Het bevat uitsluitend zuivelproducten die vrijkomen bij de productie van hoogwaardige producten voor humane consumptie en chocoladepasta. ZuivelPlus bevat veel energie uit plantaardige vetten, lactose en melkzuur. Melkzuur ondersteunt een gezonde maag- en darmflora. Het wordt daarnaast aangezuurd met een mengsel van organische zuren om de conservering en houdbaarheid te waarborgen.

General content

Door een optimale mix samen te stellen uit een aantal zuivelgrondstoffen en chocopasta ontstaat een uitstekend, op nutriënten geoptimaliseerd constant product. ZuivelPlus heeft een laag droge stof gehalte waardoor meer product in het rantsoen opgenomen kan worden voor extra smaakeffect en wat tevens voor een hoge doorloopsnelheid zorgt. Het is een vloeibaar voedermiddel, geelachtig van kleur, zeer smakelijk en nippelwaardig.

Storage and expiration

  • Opslaan in een gesloten silo met ontluchtingsventiel.
  • Roeren vlak voor het doseren.
  • Reinig de tank regelmatig.
  • Bij voorkeur te gebruiken tot 3 weken na leverdatum (zie datum leverbon).
  • De houdbaarheid is mede afhankelijk van de opslagcondities en het seizoen (buitentemperatuur).

Product specifications (g/kg ds)

ZuivelPlus
1 oktober 2023 Gemiddelde waarden obv analyses.

De informatie op deze productmatrix valt binnen de in de EU verordening EG nr.767/2009 gestelde eisen.

Deze productfolder bevat wettelijk verplichte vermeldingen en dient tevens als begeleidingsdocument bij een afgeleverde vracht beschouwd te worden. Dit product is GMP+ - FSA geborgd.